REGULAMIN KAWIARNI SŁONECZKO

 

 1. Kawiarnia ,,Słoneczko” mieści się w Drawsku Pomorskim w Parku Chopina 3.
 2. Na teren kawiarni składa się: budynek kawiarni, teren przylegający do kawiarni (ogród) oraz parking.
 3.  Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu.
 4. Obiekt jest monitorowany całodobowo.
 5. Każdy z gości kawiarni Słoneczko jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie Kawiarni Słoneczko jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 6. Na terenie kawiarni można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w kawiarni Słoneczko, chyba że menadżer lokalu zatwierdzi możliwość spożywania posiłków lub napojów nie pochodzących z kawiarni, ale konsumowanych w strefie piknikowej (pod wiatami)
 7. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
 8. Kawiarnia Słoneczko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie restauracji.
 9. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu nie odpowiadamy.
 10. Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 11. Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nie obsłużone w przypadku kiedy ich zachowanie odbiega od zachowania innych klientów tj są głośni, agresywni lub zakłócają korzystanie z Kawiarni innym gościom. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę nietrzeźwą z terenu restauracji.
 12. Osobom poniżej 18 roku życia alkoholu nie sprzedajemy. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
 13. Wstęp na tren Kawiarni Słoneczko oznacza zgodę klienta na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Kawiarnię Słoneczko do celów marketingowych w szczególności do promocji w portalu społecznościowym facebook i na stronie internetowej kawiarni. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze bezpośrednio po wejściu na teren obiektu.
 14. Każdy gość restauracji, który łamie prawo lub regulamin restauracji, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje finansowe oraz karne.
 15. Kartę rabatową gość kawiarni jest obowiązany pokazać przed dokonaniem zamówienia. Obsługa może nie uwzględnić rabatu jeżeli karta została okazana w późniejszym okresie.
 16. Na terenie obiektu mogą przebywać zwierzęta po opieka ich właścicieli. Właściciel obowiązany jest posprzątać po swoim zwierzęciu.
 17. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kawiarniasloneczko.pl oraz dostepny jest na tablicy przy wejściu na teren kawiarni. 
 18. Kawiarnia Słoneczko zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 19. Regulamin obowiązuje od 01.05.2016 r.